Gördüyümüz İş
thumbnail

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf agentliyi olan BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMTİP) yoxsulluğun ləğvinə nail olmaq, eləcə də bərabərsizlik və ayrı-seçkiliyin azaldılmasında yardım etmək üçün 170-ə yaxın ölkədə fəaliyyət göstərir. Biz əldə olunan inkişaf nəticələrini saxlamaq naminə siyasət, liderlik qabiliyyəti, tərəfdaşlıq bacarıqları, institusional imkanların inkişafında və dayanıqlığın yaradılmasında ölkələrə kömək edirik..

Azərbaycan Xalqının İstədiyi Dünya

Azərbaycan xalqının MİM-lər üçün nəzərdə tutulan 2015-ci il hədəf ilindən sonra istədikləri dünya necədir? 2015-ci ildən sonrakı İnkişaf Çərçivəsinə təsir etmək məqsədi ilə bütün təbəqələri təmsil edən insanların istəyinin eşilməsinə Azərbaycanda keçirilən milli məsləhətləşmələr yardım etdi.

BMT-nin İnkişaf Proqramı Haqqında

Fillippindəki böhrandan Madaqasqar və Pakistandakı uğurlu seçkilərədək, Cənub-Cənub Əməkdaşlığından Vətəndaşların Təhlükəsizliyinədək, BMT-nin İnkişaf Proqramı 2013-cü ildə böyük işlər görmüşdür.

Ardı
BMT Rezident Əlaqələndiricisinin Son Hesabatı
2015-ci il BMT Rezident Əlaqələndiricisinin Hesabatı

Bu sənəd Azərbaycandakı BMT Sisteminin BMT-nin İnkişafa Yardım üzrə Çərçivə sənədində 2016-cü il üçün nəzərdə tutulan nəticələrə nail olması yolunda fəaliyyətini əks etdirir.