Gördüyümüz İş
thumbnail

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı (BMTİP) bilik, təcrübə və resurslar naminə dəyişiklik və ölkələrin birləşdirilməsini təşviq edən BMT-nin inkişaf agentliyidir. 170-dən çox ölkə və ərazidə fəaliyyət göstərərək biz həyatlara səlahiyyət verilməsi və güclü millətlərin yaradılmasına yardım etmək üçün qlobal yanaşmalar və yerli baxışlar təklif edirik.

Azərbaycan Xalqının İstədiyi Dünya

Azərbaycan xalqının MİM-lər üçün nəzərdə tutulan 2015-ci il hədəf ilindən sonra istədikləri dünya necədir? 2015-ci ildən sonrakı İnkişaf Çərçivəsinə təsir etmək məqsədi ilə bütün təbəqələri təmsil edən insanların istəyinin eşilməsinə Azərbaycanda keçirilən milli məsləhətləşmələr yardım etdi.

BMT-nin İnkişaf Proqramı Haqqında

Fillippindəki böhrandan Madaqasqar və Pakistandakı uğurlu seçkilərədək, Cənub-Cənub Əməkdaşlığından Vətəndaşların Təhlükəsizliyinədək, BMT-nin İnkişaf Proqramı 2013-cü ildə böyük işlər görmüşdür.

Ardı
BMT Rezident Əlaqələndiricisinin Son Hesabatı
2015-ci il BMT Rezident Əlaqələndiricisinin Hesabatı

Bu sənəd Azərbaycandakı BMT Sisteminin BMT-nin İnkişafa Yardım üzrə Çərçivə sənədində 2016-cü il üçün nəzərdə tutulan nəticələrə nail olması yolunda fəaliyyətini əks etdirir.