image

BMTIP 2013 İllik Məruzəsi: Qlobal Tərəqqinin Dəstəklənməsi

BMTİP dünyanın 177 ölkə və ərazisində yaşayış standardlarının yüksəldilməsində, imkanların yaradılmasında və insanların yaşamaqdan zövq almalarının təminatı üzrə fəaliyyətləri dəstəkləyir. 2012-2013-ci illəri əhatə edən bu İllik Məruzəmiz yoxsulluğun azaldılması və Minilliyin İnkişaf Məqsədləri, demokratik idarəçilik, böhranların qarşısının alınması və bərpası, eləcə də ətraf mühit və dayanıqlı inkişaf üzrə mövcud layihələr vasitəsi ilə nəticələr əldə etdiyimizi göstərir. Bu Məruzə bizim müxtəlif sahədə əməkdaşlığımız, həmçinin şəffaflıq və hesabatlılıq üzrə qlobal səviyyədə tanınan təşəbbüslərimizi bir daha vurğulayır.

2012 / 2013 İllik Məruzə - Qlobal Tərəqqinin Dəstəklənməsi