Böhranın Qarşısının Alınması və Bərpa

  • Həyatların Səlahiyyətləndirilməsi, Davamlılığın YaradılmasıBu nəşr Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda dəyişiklik üzrə uğur hekayələrinin sənədləşməsinə dair sənədlər toplusunun ikinci cilddir. Bu cildin əsas mövzuları iş yerlərinin yaradılmasına dəstək, ən aztəminatlı qrupların ehtiyaclarının ödənilməsi, ətraf mühitin problemlərini məsuliyyətlə həllinə çalışmaq, böhranların qarşısının alınması və fəalkətlərdən sonra yenidənqurma məsələləridir. Sənəd Azərbaycanda mina fəaliyyəti üzrə milli bacarıqların yaradılması layihəsini vurğulamışdır.

  • İnkişafı Fəlakətlərdən Qorumaq - Fəaliyyətə Çağırışİnkişafı Fəlakətlərdən Qorumaq - Fəaliyyətə ÇağırışBu fəaliyyətə çağırış məcmuəsi BMTİP, UNİCEF, Oksfam İnternational və Təbii Fəlakətlərin Azalıdılması və Bərpası üzrə Qlobal Fond (GFDRR) tərəfindən hazırlanmışdır. Bu sənəd fəlakətlər nəticəsində boyük sayda itkiləri göstərərək, Təbii Fəlakət Risklərinin Azaldılmasının 2015-ci ildən sonrakı inkişaf çərçivəsində nə qədər əhəmiyyətli olduğunu vurğulayır.

İşimiş - Böhranın Qarşısının Alınması və Bərpa


Bir çox ölkələr onilliklərlə qurulmuş inkişafı dayandıra bilən və yoxsulluğun və qeyri-bərabərliyə şərait yaradan amansız münaqişələr və ya təbii fəlakətlərə qarşı mübarizə aparmaqda olduqca zəifdirlər. Azərbaycan hələ də Dağlıq Qarabağın münaqişəsinin nəticələrini yaşamaqdadır və iqlim dəyişikliyi nəticəsində güclənmiş təbii fəlakətlərə getdikcə daha çox məruz qalmaqdadır. Bilik və məlumat şəbəkəsi vasitəsilə BMT-nin İnkişaf Proqramı fəlakət risklərinin azaldılmasına aid innovativ baxışları bölüşür, iqlim dəyişikliyinə qarşı icmaların davamlılığını yaradır və ölkəni münaqişə sonrası yenidənqurma səylərində dəstəkləyir.

Daha ətraflı