• Bu nəşr Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda dəyişiklik üzrə uğur hekayələrinin sənədləşməsinə dair sənədlər toplusunun ikinci cilddir. Bu cildin əsas mövzuları iş yerlərinin yaradılmasına dəstək, ən aztəminatlı qrupların ehtiyaclarının ödənilməsi, ətraf mühitin problemlərini məsuliyyətlə həllinə çalışmaq, böhranların qarşısının alınması və fəalkətlərdən sonra yenidənqurma məsələləridir. Sənəd Azərbaycanda mina fəaliyyəti üzrə milli bacarıqların yaradılması layihəsini vurğulamışdır.

  • İnkişafı Fəlakətlərdən Qorumaq - Fəaliyyətə Çağırış

    Bu fəaliyyətə çağırış məcmuəsi BMTİP, UNİCEF, Oksfam İnternational və Təbii Fəlakətlərin Azalıdılması və Bərpası üzrə Qlobal Fond (GFDRR) tərəfindən hazırlanmışdır. Bu sənəd fəlakətlər nəticəsində boyük sayda itkiləri göstərərək, Təbii Fəlakət Risklərinin Azaldılmasının 2015-ci ildən sonrakı inkişaf çərçivəsində nə qədər əhəmiyyətli olduğunu vurğulayır.