• Bu nəşr Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda keçid uğur hekayələrinin sənədləşməsinə dair sənədlər toplusunun ilk cilddir. Sənəd 16 ölkədə intitusional və insan bacaqlarının artırılmasına şərait yaradan dəyişikliklərlə nəticələnən BMTİP dəstəyinin öuru hekayələrini əks etdirmişdir. Sənəddə Azərbaycandakı pensiya sisteminin islahatları layihəsi alqışlanmışdır.

  • Üfüqdən Kənarda Gələcək Axtarmaq

    Bu nəşr üzünmüddətli inkişaf strategiyalarının hazırlanmasına cəlb olunan qərarvericilər və ekspertlər üçün nəzərdə tutulmuş stolüstü kitabçadır. Kitabça strateji planlaşdırma və onun dünya üzrə tətbiqinə dair baxışların ümumiləşdirilmiş xülasələrini özündə əks etdirmişdir.

  • Dövlət Qulluğunda Gender Bərabərliyi

    Sənəd gender baxımında dövlət qulluğu islahatlarının tətqiqinə həsr edilmişdir. Bu material Azərbaycanda dövlət qulluğunda gendər bərabərliyininə nail olmaq üçün gender fərqliliyi və onun həll yolları vurğulanmışdır.

  • Gənclər Strategiyası: Səlahiyyətli Gənclər, Dayanıqlı Gələcək

    BMTİP-in Gənclər Strategiyası bugün gənclərin üzləşdiyi inkişaf problem və məsələlərini müəyyən edir və ən əsası dünyadakı gənclərə səlahiyyət verən məsələlərdə, geniş şəkildə tərəfdaşların cəlb olunması, strateji məqamlar üçün gələcək üçün gərəkli tövsiyələri xüsusilə təklif edir.