Demokratik İdarəçilik

  • Həyatlara Səlahiyyətin Verilməsi, Davamlılığın ArtırılmasıBu nəşr Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda keçid uğur hekayələrinin sənədləşməsinə dair sənədlər toplusunun ilk cilddir. Sənəd 16 ölkədə intitusional və insan bacaqlarının artırılmasına şərait yaradan dəyişikliklərlə nəticələnən BMTİP dəstəyinin öuru hekayələrini əks etdirmişdir. Sənəddə Azərbaycandakı pensiya sisteminin islahatları layihəsi alqışlanmışdır.

  • Üfüqdən Kənarda Gələcək AxtarmaqÜfüqdən Kənarda Gələcək AxtarmaqBu nəşr üzünmüddətli inkişaf strategiyalarının hazırlanmasına cəlb olunan qərarvericilər və ekspertlər üçün nəzərdə tutulmuş stolüstü kitabçadır. Kitabça  strateji planlaşdırma və onun dünya üzrə tətbiqinə dair baxışların ümumiləşdirilmiş xülasələrini özündə əks etdirmişdir.

  • Dövlət Qulluğunda Gender BərabərliyiDövlət Qulluğunda Gender BərabərliyiSənəd gender baxımında dövlət qulluğu islahatlarının tətqiqinə həsr edilmişdir. Bu material Azərbaycanda dövlət qulluğunda gendər bərabərliyininə nail olmaq üçün gender fərqliliyi və onun həll yolları vurğulanmışdır.

  • Gənclər Strategiyası: Səlahiyyətli Gənclər, Dayanıqlı GələcəkGənclər Strategiyası: Səlahiyyətli Gənclər, Dayanıqlı GələcəkBMTİP-in Gənclər Strategiyası bugün gənclərin üzləşdiyi inkişaf problem və məsələlərini müəyyən edir və ən əsası dünyadakı gənclərə səlahiyyət verən məsələlərdə, geniş şəkildə tərəfdaşların cəlb olunması, strateji məqamlar üçün gələcək üçün gərəkli tövsiyələri xüsusilə təklif edir.

İşimiz - Demokratik İdarəçilik

Demokratik İdarəçilik proqramı yüksək ixtisaslı dövlət qulluqçuları heyəti ilə təmin edilmiş və müvafiq qanunlarla işləyən güclü, şəffaf və məsuliyyətli ictimai institutların inkişad etdirilməsində Azərbaycanı dəstəkləyir. Biz həmçinin gənclərin  də daxil olduğu vətəndaş cəmiyyətinin  qanunverilicikdə və inzibatçılıqda iştirakının gücləndirilməsində maraqlıyıq. 

Daha Ətraflı