Üfüqdən Kənarda Gələcək Axtarmaq

9 Noyabr 2012
image

Xülasə

Bu nəşr üzünmüddətli inkişaf strategiyalarının hazırlanmasına cəlb olunan qərarvericilər və ekspertlər üçün nəzərdə tutulmuş stolüstü kitabçadır. Kitabça  strateji planlaşdırma və onun dünya üzrə tətbiqinə dair baxışların ümumiləşdirilmiş xülasələrini özündə əks etdirmişdir.