2011 İnsan İnkişafı Məruzəsi

5 Noyabr 2012

Xülasə

Bu Məruzə ətraf mühitin dayanıqlığı ilə ədalətlilik arasında daxili bir əlaqənin olduğunu tədqiq edir və bugünkü insanlara və gələcək nəsillər üçün insan azadlığının genişlənməsi yolunda həlledici rol oynayır. Əsas məğz
insan inkişafı sahəsində   son on illərdə əldə olunan
Məruzəsində qeyd edilən gözəçarpan nailliyyətlər ekoloji risklərin və qeyri-bərabərsizliyin azaldılmaması halında davam edə bilməyəcək. Biz qarşılıqlı şəkildə ətraf mühitin dayanıqlılığı və ədalətin təşviqi üçün insanlara, icmalara, ölkələrə və beynəlxalq ictimaiyyətə yollar müəyyən etmişik.