Azərbaycanda Əlilliyi olan İnsanlar

6 Noyabr 2012
image

Xülasə

Azərbaycan 2009-cu ilin yanvar ayında Əlilliyi olan İnsanların Hüquqları üzrə Konvensiyanı və onun Əlavə Protokolunu imzalamışdır.  Azərbaycan Əlilliyi olan İnsanların Qiymətləndirilməsi BMTİP, Heydər Əliyev Fondu və Sosial Xidmətlər üzrə Təşəbbüsü QHT-si ilə  BMT-nin Uşaq Fondu birgə əməkdaşlığı əsasında həyata keçirilmişdir.  Bu qiymətləndirmənin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının hüquqi aktlarının Əlilliyi olan İnsanların Hüquqları üzrə Konvensiyaya uyğunluğuna şərh etmək, yaxşı təcrübə sahələrini vurğulamaq və cari qanunvericilik çərçivəsində boşluqların həll olunması üçün əlavə və dəyişiklərin məsləhət verilməsi idi. Sənəddə həmçinin Azərbaycan əlilliyi olan insanlara göstərilən xidmətlərin hazırkı vəziyyəti və Azərbaycan əliilik sosial modelinin tətbiqinin təhlil edilməsidir.