BMTIP 2013 İllik Məruzəsi: Qlobal Tərəqqinin Dəstəklənməsi

13 iyun 2013
image

Xülasə


BMTİP dünyanın 177 ölkə və ərazisində yaşayış standardlarının yüksəldilməsində, imkanların yaradılmasında və insanların yaşamaqdan zövq almalarının təminatı üzrə həyata keçirilən fəaliyyətləri dəstəkləyir. 2012-2013-ci illəri əhatə edən bu İllik Məruzəmiz yoxsulluğun azaldılması və Minilliyin İnkişaf Məqsədləri, demokratik idarəçilik, böhranların qarşısının alınması və bərpa işləri, eləcə də ətraf mühit və dayanıqlı inkişaf üzrə mövcud layihələr vasitəsilə ilə nəticələr əldə etdiyimizi göstərir. Bu Məruzə bizim müxtəlif sahədə əməkdaşlığımız və şəffaflıq, həmçinin cavabdehlik üzrə bizim qlobal səviyyədə tanınan təşəbbüslərimizi bir daha vurğulayır.