Səlahiyyətli İnsanlar, Dayanıqlı Ölkələr - II cild

5 Noyabr 2012
image

Xülasə

Bu nəşr Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda keçid dövrü uğur hekayələrinin sənədləşməsinə dair sənədlər toplusunun ikinci cildidir. Məşğuliyyətin dəstəklənməsi, daha az təminatlı qrupların ehtiyaclarının qarşılanması, ətraf mühitin məsuliyyətli idarə olunması, böhranın qarşısının alınması və bərpa olunması bu nəşrdə əhatə olunan əsas məsələlərdir. Bu nəşr Azərbaycanda mina təmizləmə üzrə milli bacarıqların formalaşdırılmasına dair layihəni də özündə səciyyələndirir.