Səlahiyyətli İnsanlar, Dayanıqlı Ölkələr - II cild

5 Noyabr 2012
image

Xülasə

Bu nəşr Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda keçid dövrü uğur hekayələrinin sənədləşməsinə dair sənədlər toplusunun ikinci cildidir. Məşğuliyyətin dəstəklənməsi, daha az təminatlı qrupların ehtiyaclarının qarşılanması, ətraf mühitin məsuliyyətli idarə olunması, böhranın qarşısının alınması və bərpa olunması bu nəşrdə əhatə olunan əsas məsələlərdir. Bu nəşr Azərbaycanda mina təmizləmə üzrə milli bacarıqların formalaşdırılmasına dair layihəni də özündə səciyyələndirir.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

Hesabatı Yüklə