Səlahiyyətli İnsanlar, Dayanıqlı Ölkələr - III cild

15 Yanvar 2014
image

Mövzu: Dayanıqlı Enerji

Səlahiyyətli İnsanlar, Dayanıqlı Ölkələr- nın üçüncü nəşri insan və cəmiyyətdəki dəyişikliyi nümayiş etdirən BMTİP –nin fəaliyyətinin dayanıqlı enerjiyə dair uğur hekayələrindən ibarətdir. Bu hekayələr BMT İnkişaf Proqramının qrantlarından istifadə edərək daha çox ictimai və özəl sektorun maliyyələ resusrlarından istifadə imkanının yaradılmasını, enerji səmərəliliyi və bərpa olunan enerjiyə sərmayələrin genişləndirilməsini izah edir.Onlar həmçinin dayanıqlı enerjinin iqtisadi inkişaf, yoxsulluğun azaldılması, təhsil, səhiyyə və ətraf mühitə müsbət təsirini də qeyd edirlər.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

Hesabatı Yüklə