• Azərbaycanda Gender Bərabərliyinə dair Hüquqla bağlı tez-tez verilən suallar

  Bu sənəddə Azərbaycanda Gender Bərabərliyi dair Qanundakı çıxarışlar sual və cavab formasında verilmişdir. Sənəd həmçinin Qanunların maddələri və əsas terminlərini oxunan dildə oxucuya başa salır.

 • Azərbaycanda Qadınların İqtisadi və Sosial Hüquqları

  Bu kitabça Azərbaycan qanunvericiliyində qadınların iqtisadi və sosial hüquqlarının təmin edilməsinə dair mövcud çıxarışlar əsasından hazırlanmışdır.

 • Kitab İslam dünyasında müsəlman qızları üçün ilk dünyəvi məktəb olan nadir fenomeni vurğulayır. 1901-ci ildə Bakı neft milyonçusu və xeyriyyəçisi Hacı Zeynallabdin Tağıyev tərəfindən maliyyələşdirilən bu məktəb qadınlara savad verməklə "qara qızıl"ı "insan qızıl"ına çevrilməsini göstərən gözəl nümunədir.  Xeyriyyəçi məktəbin əsas ideyasını "müsəlman qadınına onun ayrılmaz insan hüquqlarının başa salınması"nda görürdü.

 • BMTİP-in Gender Bərabərliyi Strategiyası 2008 - 2013

  Bu sənəd “2008-2011-ci illər üçün Gender Bərabərliyi Strategiyasını” təqdim edir , eləcə də BMTİPnin qadınların səlahiyyətlərinin artırılmasında əməkdaşlıq istəyini özündə əks etdirir. Bu nəşr Minillik İnkişaf Məqsədlərinə çatmaqda digər 4 əlaqəli diqqət sahəsi ilə yanaşı gender bərabərliyinin vacibliyini bildirir.

 • Gender Strategiyası 2014-2017-ci illər

  This strategy positions UNDP to ensure that gender equality and women’s empowerment are central both to our development work and to the way we function within UNDP. It also recognizes that achieving progress on gender equality requires working with others within the UN system, including UN Women, and with civil society and the private sector