BMTİP-in Gender Bərabərliyi Strategiyası 2008 - 2011

11 Noyabr 2013
image

Səlahiyyətli və Bərabər

Xülasə

Bu sənəd “2008-2011-ci illər üçün Gender Bərabərliyi Strategiyasını” təqdim edir, eləcə də BMTİPnin qadınların səlahiyyətlərinin artırılmasında əməkdaşlıq istəyini özündə əks etdirir. Bu nəşr Minillik İnkişaf Məqsədlərinə çatmaqda digər 4 əlaqəli diqqət sahəsi ilə yanaşı gender bərabərliyinin vacibliyini bildirir. Strateji Plan gender bərabərliyi və insan inkişafı kontekstində diqqəti potensialın gücləndirilməsi və qadınların hüquqlarının yaxşılaşdırılmasına yönəldir.