BMTİP-in Gender Bərabərliyi Strategiyası 2008 - 2011

11 Noyabr 2013
image

Səlahiyyətli və Bərabər

Xülasə

Bu sənəd “2008-2011-ci illər üçün Gender Bərabərliyi Strategiyasını” təqdim edir, eləcə də BMTİPnin qadınların səlahiyyətlərinin artırılmasında əməkdaşlıq istəyini özündə əks etdirir. Bu nəşr Minillik İnkişaf Məqsədlərinə çatmaqda digər 4 əlaqəli diqqət sahəsi ilə yanaşı gender bərabərliyinin vacibliyini bildirir. Strateji Plan gender bərabərliyi və insan inkişafı kontekstində diqqəti potensialın gücləndirilməsi və qadınların hüquqlarının yaxşılaşdırılmasına yönəldir.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

Strategiyanı Yüklə