2014-2017-ci illər üzrə BMTİP-in Gender Bərabərliyi Strategiyası

3 Aprelin 2014
image

Bizim İstədiyimiz Gələcək: Hüquqlar və Səlahiyyətlər

Bu strategiya gender bərabərliyi və qadınların səlahiyyətləndirilməsi məsələsini BMTİP-in inkişaf fəaliyyətində və təşkilat çərçivəsində fəaliyyətimizin əsas hissəsini olduğunu təmin edəcəkdir.


Bu strategiya vasitəsilə yoxsulluq, bərabərsizlik və təcridçiliyi azaltmaq üçün ölkələrə dəstək vermək məqsədilə gender bərabərliyi və qadınların səlahiyyətləndirilməsini hərtərəfli inteqrasiyasını təmin etməkdə BMTİP-ə yardım etmiş olur. Xüsusilə, strategiya BMTİP-in 2014-2017 illər üzrə Strateji Planını həyata keçirmək üçün gender məsələsini önə çəkmək üçün BMTİP-in biznes fəaliyyətinə ətraflı təlimat vermişdirş. Bura strateji planın yeddi nəticəsi üzrə gender bərabərliyi və qadınların səlahiyyətlərinin artırılmasında yollar daxildir.


Bu strategiya həmçinin təşkilatda missiyamızın həyata keçməsinə töhfə və təşkilatın inkişafı üçün qadın və kişilərin bərabər hüquqa malik olduğu iş yerlərinin yaradılması və dəstəklənməsi, gender bərabərliyi üzrə əldə olunan nəticələrə hər staj səviyyəsindən olan BMTİP heyətinin məsul olmasını təmin etməklə institusional mexanizmlərini özündə vurğulayır. Bura gender ekspert heyəti və gender bərabərliyi üçün insan resurları öhdəlikləri, sonrakı Gender Tarazlığı Sertifikatsiya Proqramlarının həyata keçirilməsi və Gender İstiqamətləndirici və İcra Komitələrinin davamlı istifadəsinə ra Komitələrinin davamlı fəaliyyəti daxildir.


Bu strategiya gender bərabərliyinin inkişafına nail olmaqda BMT-nin Qadınlar üzrə Proqramı da daxil olmaqla BMT sistemi, vətəndaş cəmiyyət və özəl sektorla birlikdə əməkdaşlığı tanıyır.