6 Ümumi ibtidai təhsilə nail olmaq

Biz Haradayıq?

hd school
Universitet müəllimləri insan inkişafı konsepsiyasını öyrənərkən

Azərbaycan demək olar ki, ümumi ibtidai və orta təhsilə nail olub və qeydiyyat əmsalı yoxsul və qeyri-yoxsul uşaqlar arasında təxminən bərabər səviyyədədir. Lakin, ibtidai məktəbəqədər və universitet səviyyələrində formal təhsil spektrinin nəticələrinə görə dövlət yuxarı orta-gəlir ölkə statusu göstəricilərinə görə geridə qalır.

Təmin olunan təhsilin keyfiyyətinə baxarkən iki göstəricini nəzərdən keçirmək lazımdır: Birinci olaraq riyaziyyat üzrə Azərbaycan tələbələrinin orta göstəricisi zəngin ölkələrin göstəricisinə bərabərdir və ikincisi: standarlaşmış testlərdə xüsusilə, riyaziyyat üzrə test göstəricilərində kasıb və varlı təbəqədən olan uşaqlar arasında cox az fərq vardır. Azərbaycan belə bir nailiyyəti ilə öyünən dövlətlərin sırasındadır. 

Lakin, təhsil sistemi inkişaf edən bazar iqtisadiyyatına müvafiq cavab verməsi üçün bir-neçə çətinliklərlə üzləşir. Beynəlxalq testlərdə oxu üzrə aşağı bal göstəriciləri təhsil sisteminin yüksək keyfiyyətli tədris və öyrənmə üçün müvafiq mühitlə malik ölmadığını göstərir. Azərbaycanda 15 yaşlılarının 79.4 %-ə qədəri minimum oxuma bacarıqları əldə etməmişdir və bu da öz növbəsində onların sonrakı təhsil mərhələsində hazırlığı ilə bağlı ciddi narahatlıqlar yaradır.

Ali təhsil qəbulu əmsalı aşağı səviyyədədir, eləcə də yoxsul və qeyri-yoxsul arasında böyük fərq mövcuddur. Bundan əlavə, təhsil sisteminin təklif etdiyi təlimlərlə dinamik və artan iqtisadiyyatın tələb etdiyi bacarıqlar arasında əhəmiyyətli uyğunsuzluq vardır.

Hökumət bu çətinliklərdən xəbərdardır və bir neçə islahatlar həyata keçirməyə başlamışdır. Təhsil sistemini gücləndirmək üçün Azərbaycan Hökuməti şagirdlərə pulsuz dərsliklərin təmin olunması; daha çox dövlət məktəblərinin inşası və mövcud məktəblərin bərpası və onların müasir təhsil ləvazimatları ilə təmin olunması; təhsil sisteminin informasiya texnologiyaları ilə təkmilləşdirilməsi; xüsusi istedadlı gənclər üçün proqramların hazırlanması; gənclərin xaricdə təhsil alması və məktəbəqədərki təhsili canlandırmaq üçün dövlət proqramı daxil olmaqla bir neçə tədbirlər həyata keçirir.

Ali məktəbə qəbulun müqayisə olunması

Bar Chart
MİM 2 üçün hədəflər
  1. 2015-ci ilədək bütün oğlan və qızların tam ibtidai təhsil almalarını təmin etmək
    • İbtidai təhsilə qəbulun nisbətinin cəmi
    • İbtidai sinifdə pis qiymətlər alan şagirdlərin hissəsi
    • 15-24 yaşlılar, qadın və kişilərin savadlılıq dərəcəsi