6 İnkişaf üçün qlobal tərəfdaşlıği inkişaf etdirmək

Biz Haradayıq?

Neft gəlirləri və sabit makro-iqtisadi siyasəti nəticəsində Azərbaycan inkişaf etmiş dünya ilə xarici yardım və borcların silinməsi üzərində qurulan asılılıq əlaqələrini qəbul etməyə heç də ehtiyac duymur. Azərbaycan hələ də Rəsmi İnkişaf Yardımı (RİY) alsa da, artıq dövlət öz ictimai xərclərini qarşılamaq üçün xarici yardıma ehtiyac duymur.

Hətta, Azərbaycanın inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün donor ola biləcək imkanları vardır. Bundan əlavə, Azərbaycanda MİM 8-ə qarşı fəaliyyəti digər inkişaf etməkdə olan ölkələrin fəaliyyətindən konseptual olaraq fərqli şəkildədir.

Azərbaycan qarşılıqlı olaraq yararlana biləcəyi inkişaf etmiş dünya ilə qarşılıqlı-aslılıq tərəfdaşlığına önəm verir. Azərbaycanın inkişaf etmiş dünyadan malların və xidmətlərin, kapital və əməyin azad axınından tam yararlanmaq şəraitinə ehtiyacı var ki, bu da qloballaşan dünyada müasir meyillər kimi ideal sayılır.

Azərbaycan özündə donorluq potensialını axtarır və bu tendensiya dövlətin təbii fəlakətləri aradan qaldırmaq üçün fondların səxavətli ianə verməsində və dünyanın bir neçə ölkəsində sülhməramlı qüvvələr saxlamasında, eləcə də beynəlxalq layihələrə ayrılan vəsaitlərin artırılmasında və Azərbaycan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin yaradılması haqqında son qərarda öz əksini tapmışdır.

 Alıcı və satıcı arasında bir tərəfli əlaqələrdənsə inkişaf etmiş dünya ilə həqiqi tərəfdaşlıq etməsi üçün Azərbaycan, eyni zamanda, ölkəni xarici dünyaya açaraq və bazar iqtisadiyyatına keçidi tamamlayaraq üzərinə götürdüyü sövdələşməni yerinə yetirməyə ehtiyacı var.

Azərbaycanın Avropa və Asiyanın yolayırıcında yerləşməsinin coğrafi müqayisəli üstünlük nümayişinin digər bir yolu dünya ölkələri ilə ticarət, sərmayə və səyahəti asanlaşdırmaq üçün bütün nəqliyyat infrastrukturunu təkmilləşdirməsidir.


Ümumi Milli Gəlirin (ÜMG) faizi kimi xalis Rəsmi İnkişaf Yardımında (RİY) meyllər

Bar Chart
MİM 8 üçün Hədəflər
 1. Qaydalara əsaslanan, proqnozlaşdırılan və ayrıseçkiliyə yol verməyən açıq ticarət və maliyyə sistemini daha da inkişaf etdirmək
  • İnkişaf etməkdə olan ölkələr inkişaf etmiş ölkələrin bazarlarına daha yaxşı çıxışlar əldə edirlər
  • Ən zəif inkişaf etmiş ölkələr başda kənd təsərrüfatı məhsullarıı sahəsi olmaqla, tarif azalmalarından yararlanırlar
 2. Ən zəif inkişaf etmiş ölkələrin xüsusi ehtiyaclarını hədəfə almaq
  • OECD/DAC donorlarının ümumi milli gəlirinin hissəsi kimi RİY-ın və ən zəif inkişaf etmiş ölkələrin cəmi
  • Təməl sosial xidmətlərə (ibtidai təhsil, ümumi səhiyyə xidmətləri, qida, içməli su və sanitariya sahələri) ayrılan OECD/DAC donorlarının iki tərəfli RİY-nin payı
  • Nəzərdə tutulmayan OECD/DAC donorlarının ikitərəfli əsasda RİY-nin payı
  • Bazara çıxışın olması
  • Borc dayanıqlılıği
 3. İnkişaf etməkdə olan dənizə çıxışı olmayan və kiçik ada dövlətlərinin xüsüsi ehtiyaçlarını hədəfə almaq
  • Ümumi mili gəlirinin bir hissəsi kimi dənizə çıxışı olmayan inkşaf etməkdə olan ölkələrə verilən RİY
  • Ümumi milli gəlirin bir hissəsi kimi kiçik dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan Dövlətlər tərəfindən alınan RİY
  • Nəzərdə tutulmayan OECD/DAC donorlarının ikitərəfli əsasda alınan RİY-in payı
  • Bazara çıxış
  • Borc dayanıqlılığı
 4. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin borç problemlərinə ətraflı diqqət ayırmaq
  • Ağır Borclu Kasıb Ölkələrin (ABKÖ) və bu statusdan azan olan ölkələrin ümumi sayı
  • ABKÖ və Çöxtərəfli Borclardan Azadolma Təşəbbüsü altında borclardan azadolma
  • Borc xidmətləri məhsul və xidmətlərin ixracında payı
 5. Farmaseptik şirkətlərə əməkdaşlıq şəraitində inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əsas dərman preparatların asanlıqla əldə edilməsini təmin etmək
  • Davamlı olaraq əhalinin mühüm dərmanlarla təmin olunma payı
 6. Özəl sektorla əməkdaşlıq şəraitində ölkələrin,yeni texnoloqiyalardan, o cümlədən informasiya və kommunikasiya texnoloqiyalarından bəhrələnmək imkanı yaratmaq
  • Hər 100 nəfərə düşən telefon xətləri
  • Hər 100 nəfərə düşən mobil telefon
  • Hər 100 nəfərə düşən internet istifadəçiləri