Satınalma


Əməliyyat bölməsi Ölkə Nümayəndəliyini dayanıqlı inkişaf təcrübəsi çərçivəsində xidmətlərin göstərilməsində dəstəkləyir. Bölmə maliyyə resurslarınn idarəçiliyi, insan resurslarının idarəçiliyi; müqavilələr, aktivlər və satınalma idarəçiliyi; idarə dəyişikliyi və biliyin idarəçiliyi ilə məşğul olur. BMTİP Azərbaycan Nümayəndəliyi inkişaf faliyyətimizdə hesabatlılığın, müsabiqəliyin, şəffaflıq və qiymətin səmərəliyinin təmin olunmasında Əməliyyat Bölməsinin əhəmiyyətini anlayır.

Satınalma Prosesi

BMT-nin İnkişaf Proqramı layihənin təbiəti və ölçusu, eləcə də satlnalma amillərindən asılı olaraq malların, mülki işlərin və ya xidmətlərin satınalması üçün bu Göstərişdə olan aşağıdakı müsabiqə metodların istifadə edə bilər. Ümumi işlədilən müsabiqə metodları aşağıdakılardır:

 • Açıq Beynəlxalq Müsabiqə 
 • Qapalı Beynəlxalq Müsabiqə 
 • Yerli və/və ya Milli Müsabiqə 

BMT-nin İnkişaf Proqramı nəzərdə tutulan proqramın bütün başlıca məqsədlərinə nail olmaq üçün açıq beynəlxalq müsabiqənin keçirilməsini əsas satınalma metodu hesab edir. Lakin açıq beynəlxalq müsabiqənin keçirilə bilmədiyi bir çox hallarda heyət köməkçi metodlardan istifadə edə bilər. Bu halda, BMTİP-nin əsas tələbi seçilmiş metodun həm qənaətcil, həm də səmərəli olmasıdır (pulun ən yaxşı dəyərinin verilməsi və s.) . Hər bir halda bütün satınalma metodları bacarılan qədər bütün maraqlı təklif edənlər üçün açıq və ədalətli olmalıdır.

Prosedur Qaydaları:

Açıq Beynəlxalq Müsabiqə

Açıq beynəlxalq müsabiqə münasib və tələblərə cavab verən satıcılar üçün BMTİP tələblərinin müvafiq bir vaxtda elanını təmin edir və 100 000 ABŞ dolları və ya daha çox dəyərli lazımi malların, mülki işlərin və ya xidmətlər üçün müqavilələrin müsabiqəsi üçün bərabər çıxış və ədalətli imkanların təminatına çalışır. Satınalma haqqında elan verməklə, açıq beynəlxalq müsabiqə maraqlı satıcıları Biznes Bölməsindən vəsatət sənədinin alınmasına dəvət edir.

Dəyəri 100 000 və 500 000 ABŞ dolları olan müqavilələrin elanları mal, mülki işlər və ya görüləcək xidmətlərin mürəkkəbliyi və təbiətindən asılı olaraq on gündən otuz günədək zaman ərzində Agentliklərarası Satınalma Xidmətləri Ofisinin saytında və/və ya BMTİP-nin rəsmi saytında dərc olunmalıdır.

Dəyəri 500 000 ABŞ dollarından çox olan müqavilələr üçün isə elanlar yuxarıda göstərilənlərdən əlavə İnkişaf Biznesi və/və ya müvafiq geniş beynəlxalq dövriyyə qabiliyyətinə malik nəşrlərdə dərc olunmalıdır. BMT İnkişaf Biznesi mallar, mülki işlər və ya xidmətlərin təminatı imkanları üçün BMT, hökumətlər və Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları tərəfindən maliyyələşdirilən layihələr haqqında ətraflı məlumatla təmin edən nəşrdir. İnkişaf Biznesi həm onlayn elektron formatda, həm də kağız formatında dərc olunur. Kağız formatı ayda iki dəfə, elektron formatı isə həftədə bir neçə dəfə olmaqla yenilənir.


Qapalı Beynəlxalq Müsabiqə

Qapalı beynəlxalq müsabiqə Biznes Bölməsi tərəfindən bərabər imkanlar şəraitində seçilmiş və siyahıya salınmış, maraqlı olduğunu ifadə edən və s. münasib seçilmiş Təchizatçıların arasından seçim aparılan dar çərçivəli müsabiqədir. Qapalı beynəlxalq müsabiqə açıq beynəlxalq müsabiqənin aparmaq imkanı olmayan, təcili bir hal və ya lazımi mal, mülki iş və ya xidmətlərin əldə olunması üçün məhdud qlobal bazarın mövcudluğu şəraitində məqsədəmüvafiq görülür.


Yerli Müsabiqə

Yuxarıda göstərilən beynəlxalq müsabiqə metodlarından fərqli olaraq, satınalma üçün yerli müsabiqə adətən layihənin artıq həyata keçirildiyi ölkədə elan edilir. Biznes Bolməsi aşağıdakı hallarda yerli müsabiqə elan edə bilər:

 1. Əgər mülki işlər coğrafi qaydada və ya zamanla dağıdılıbsa və ölkənin kifayət qədər Təchizatçısı varsa ( misal üçün, ən azı üç);
 2. Əgər peşakar xidmətlər 30 000 və ya daha az ABŞ dolları məbləğindədirsə;
 3. Əgər malların qiyməti yerli bazarda qlobal bazar qiymətlərindən azdırsa; və ya 
 4. Əgər proqram yerli/milli sistemlərin biliyinə ehtiyacı varsa (misal üçün, İnsan İnkişafı Məruzəsi) 

Müsabiqənin ictimailiyini təmin etmək üçün elanlar bacarılan qədər milli jurnal və milli və ya yerli qəzet və ya yerli nəşrlərdə dərc olunmalıdır.


Satınalma Metodları:

 • Katirovka üçün Müraciət (RFQ) 
 1. Ən rahat/ən az formal 
 2. <2500 ABŞ dolları və >100 000 ABŞ dolları 
 3. Yazılı katirovka 
 4. llkin seçilmiş Təchizatçılar 
 5. Nümunə forması mövcuddur 
 6. Mükafatın əsası şərti Qiymətdir 
 7. Ən azı 3 Maraqlı Təklif edən 
 • Təklif üçün Dəvətnamə (İTB)
 1. > 100 000 ABŞ dollar
 2. Malların Satınalması üçün İstifadə edilməsi 
 3. Açıq elana üstünlük verilir 
 4. Ən aşağı qiymətə, münasib və maraqlı təklif edən 
 5. Müzakirə edilməməlidir 
 6. Təflik sənədinin modeli mövcuddur 
 • Təklif üçün Müraicət (RFP) 
 1. Xidmətlər, kompleks mallar 
 2. Təfsilatlı qiymətləndirmə meyarları 
 3. İki zərfli sistem 
 4. Qiymətlərin və Xidmətlər/həlli yollarının birləşməsi 
 • Birbaşa Müqavilə Bağlamaq/Yerli Alver 
 1.  <2500 ABŞ dolları 
 2. Müsabiqəsiz Bazar 
 3. Standartlaşdırma 
 4. Digər BMT Təşkilatı ilə əməkdaşlıq 
 5. Keçmiş oxşarlıq tələbi 
 6. Keçmiş təkliflərin razılıq nəticələri tələb olunmur 
 7. Daşınmaz Əmlak 
 8. Əsilliliyin vabicliyi 
 9. İAPSO


SATINALMA BİLDİRİŞLƏRİ


Dəyəri 100 000 ABŞ dollarından çox olan müqavilələr üçün bütün satınalma bildirişləriHədəf Mərkəzi üçün müvafiq video nəzarət və şəbəkə təminatının satınalması  
Satınalma prosesi          ITB       
Ofis BMTİP/Gömrüyün Müasirləşdirilməsi layihəsi
Son Tarix 30 iyul 2012-ci il
Elan edilib 29 iyul 2012-ci il 
İnkişaf Sahəsi Yaxşı İdarəçilik Bölməsi


Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömruk Komitəsi ilə birgə hava nəqliyyatı ilə daşınan malların qeydiyyatı və nəzarəti üçün avtomatlaşdırma sistemlərinin inkişaf etdirilməsi  
Satınalma Prosesi RFP
Ofis BMTİP/Gömrüyün Modernizasiyası Layihəsi
Son tarix 30 iyul 2012-ci il
Elan edilib 29 iyun 2012-ci il
İnkişaf Sahəsi Yaxşı İdarəçilik Bölməsi


 

Cənubi Qafqa İnteqrasıya Edilmiş Sərhəd İdarəçiliyi çərçivəsində Dövlət Gömrük Komitəsi üçün İKT təchizatı satınalması 
Satınalma Prosesi ITB
Ofis
BMTİP Azərbaycan 
Son Tarix 02 iyul 2012-ci il
Elan Edilib 04 iyun 2012-ci il
İnkişaf Sahəsi Yaxşı İdarəçilik BölməsiSatınalma Bildirişləri


Azərbaycanın BMTİP layihələri aşağıdakı tenderləri elan edir:

Vehicle for “Sustainable Land and Forest Management in the Greater Caucasus landscape ” project

Pasture inventory field equipment

Event Management Company to organize Model UN Security Council in Baku, Azerbaijan | E-tendering Instrucstions Manual for Bidders_Appendix A | FAQ

RFQ for Purchase and Installation of Computer and Office Equipment


Azərbaycanın BMTİP layihələri aşağıdakı iş təklifləri elan edir:

Consultant to Prepare Curriculum and Training Methodologies for Conduction of Trainings for the Teachers/Students of Baku Tourism Vocational School and Employees of Tourism Industry for travel agents | TOR

Consultant to Prepare Curriculum and Training Methodologies for Conduction of Trainings for the Teachers/Students of Baku Tourism Vocational School and Employees of Tourism Industry for cooks | TOR

Two Consultants to Prepare Curriculum and Training Methodologies for Conduction of Trainings for the Teachers/Students of Baku Tourism Vocational School and Employees of Tourism Industry for waiters, barmen, housekeepers and receptionists  | TOR

Azərbaycanın BMTİP layihələri aşaöıdakı tenderləri elan edir:

Travel, Hotel Accomodation, Conference Management Services for the UNDP "Establishment of Internet Governance Forum Secretariat" project

Procurement Notice_Establishment of the State Register of Invalid Documents| RFP for Development of Software | FAQ | E-tendering Supplier Training Guide | Response 1 | Response 2 | Response 3 | Pre-Bid Conference Minutes

SATINALMA


Müraciət üçün Bağlanmış Elanlar


RFP for Logistics and Event Management Services

RFQ for lease of office space | Annex 2

Local Consultant for Technical Assessment | TOR

RFP on Corporate Responsibility Assessment/Toolkit | TOR

IT Consultant on the Assessment of Server Equipment | TOR

Consultant on Information Technology and Programming | TOR

Consultant on Information Technology and Programming | TOR

RFQ on Selection of Pouch Service Provider | Annex 2 | Response 1

RFP for Outsourced ITC Service Provider for UN/UNDP office | Questions and Answers

RFQ | Annex1

BMTİP BMT-nin İnkişaf Proqramı dünyada

İndi buradasınız BMTİP Azərbaycan 
Keçid üçün buranı tıklayın BMT-nin İnkişaf Proqramının Qlobal Qərargahı

A

Albaniya Anqola Argentina Azərbaycan

B

Banqladeş Barbados Belarus Beliz Benin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Boliviya Bosniya və Herseqovina Botsvana Braziliya Burkina Faso Burundi Butan Bəhreyn

Ç

Çad Respublikası

C

Cibuti Respublikası

Ç

Çili Çin Xalq Respublikası

C

Cənubi Afrika Cənubi Sudan

D

Dominikan Respublikası

E

Efiopiya Ekvador Ekvatorial Qvineya El Salvador Eritreya Ermənistan

F

Filippin Respublikası Fələstin xalqına yardım proqramı

G

Gürcüstan

H

Haiti Respublikası Hindistan Honduras

İ

İndoneziya İordaniya İran İslam Respublikası İraq Respublikası

K

Kamboca Kamerun Keçmiş Yuqoslaviya Makedoniya Respublikası (FYROM) Keniya Respublikası Keyp Verde Kipr Kolumbiya Komoros Konqo Demokratik Respublikası Konqo Respublikası Koreya Xalq Demokratik Respublikası Kosova Kosta Rika Kot-d'İvuar (Fil Dişi Sahili) Kuba Küveyt

L

Laos Xalq Demokratik Respublikası Lesotho Liberiya Livan Liviya

M

Madaqaskar Malavi Malayziya Maldiv Respublikası Mali Mavriki və Seyşel adaları Mavritaniya Meksika Misir Moldova Monqolustan Monteneqro Mozambik Myanma Mərakeş Mərkəzi Afrika Respublikası

N

Namibia Nepal Niger Nigeriya Nikaraqua

Ö

Özbəkistan

P

Pakistan Panama Papua-Yeni Qvineya Paraqvay Peru

Q

Qabon Qambiya Qana Qayana Qazaxıstan Qvatemala Qvineya Qvineya-Bisau Qırğızıstan

R

Rusiya Federasiyası Rwanda

S

Sakit Okean regionu Samoa (Çox ölkəli ofis) San-Tome və Prinsipi Seneqal Serbiya Somali

Ş

Şri-Lanka

S

Sudan Surinam Suriya Svazilend Syerra Leone

Ş

Şərqi Timor

S

Səudiyyə Ərəbistan

T

Tacikistan Tailand Tanzaniya Toqo Trinidad və Tobaqo Tunis Türkiyə Türkmənistan

U

Ukrayna Uqanda Uruqvay

V

Venesuela Vyetnam Sosialist Respublikası

X

Xorvatiya

Y

Yamayka Yəmən

Z

Zambiya Zimbabve

Ə

Əfqanıstan Əlcəzair