Gənclərin Qərar Qəbuletmə və Siyasətin Həyata Keçirilməsində İştirakı

Ümumi Məlumat

Youth_signingLayihə sənədinin imzalanma mərasimi. Mart, 2012 ci il. Mənbə-APA

BMTİP Gəncliyi dəyişikliyin ən mühüm iştirakçısı , sülh və inkişafın vacib tərkib hissəsi,t əşviqatçısı olaraq görür. Avropa və Keçmiş Sovet ittifaqında gənçliyin problemləri ilə əlaqədar korporativ təcrübəsini də nəzərə alan BMTİP, “Azərbaycan Gəncliyi 2011-2015 ci illərdə” Dövlət Proqramının həyata keçirilməsində hökumətin dəstəklənməsi məqsədilə “Gənclərin səlahiyyətlətinin genişləndirilməsi və demokratik idarəçilik” mövzu sahəsində Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi ilə yaxından əməkdaşlıq edir.

Layihənin Məqsədləri

Layihənin ümumi məqsədi qərar qəbuletmə prosesində daha fəal iştirak üçün Azərbaycan gəncliyinin səlahiyyətlərini genişləndirməkdir.  Layihə siyasət planlaması və yekunlaşdırılmasında öz töhfəsini verməklə və gələcəyin liderləri, dövlət qulluqçuları kimi onların bilik və bacarıqlarını artırmaqla yerinə yetirir. Layihə dövlət proqram və strategiyasında gəncliyə məxsus nəticələri müəyyən edib dəstəkləmək; dövlət qulluğuna daha çox gənci cəlb etmək; və gənclərin beynəlxalq forumlarda iştirak potensialını artırmaq üçün onları bilik və bacarıqlarla təmin edəcəkdir.

Layihənin Nəticəsi  • Layihənin İdarə heyəti yaradılmış və iş planı inkişaf etdirilmişdir

Donorlar

2012-2013
Donor Məbləğ ABŞ dolları ilə
BMT Demokratik İdarəçilik Tematik Etimad Fondu 150,000
BMT İP 60,000

İllər üzrə Yatırım

Maliyyə ili Ödənilən məbləğ, ABŞ dolları ilə
2012