Azərbaycanda Dövlət İnzibatçılığı İslahatları dövründə Bacarıqların İnkişafı üzrə Beynəlxalq Konfrans keçirilib

Fri Jul 10 00:00:00 EDT 2015

Tədbirdən əvvəl konfrans iştirakçılarının qrup şəkili. Şəkil: BMTİP Azərbaycan

Dövlət İnzibatçılığı İslahatları dövründə Bacarıqların İnkişafı üzrə Beynəlxalq Konfrans 9 -10 iyul 2015-ci il tarixlərində Bakıda baş tutub. Konfrans  Avropa Ittifaqının maliyyə dəstəyi ilə BMT-nin İnkişaf Proqramının tərəfindən həyata keçirilən “Hərtərəfli İnstitusional Quruculuq Proqramı çərçivəsində İnstitusional İslahat Planının həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə Komissiyaya dəstək” layihəsi çərçivəsində təşkil edilib.

BMT-nin İnkişaf Proqramı, Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə Komissiya və Astana Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə Regional Mərkəzin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən bu konfransın əsas məqsədi iştirakçıları Dövlət İnzibatçılığı İslahatları zamanı Bacarıqların İnkişafında müsbət tərəflər və bu yolda olan çətinliklərlə tanış etmək, eləcə də beynəlxalq və yerli ekspertlərə fikir və təcrübələrin mübadiləsi  üçün platformanın yaradılması idi

Konfrans dövlət qulluqçularının səmərəli bacarıqlarının inkişafı üçün mühüm olan dörd əsas mövzunu müzakirə edin. Həmin mövzular aşağıdakılardır:

  • Dövlət qulluqçularının bacarıqlarının inkişafında əsas vasitə kimi regional plarformalar;
  • Dövlət İnzibatçılığı İslahatları nəticəsində dövlət qulluğu sahəsində mədəni dəyişiklər;
  • Dövlət qulluqçularının bacarıqlarının inkişafına sərmayələrin yenidən yatırılması;
  • Dövlət İnzibatçılığı İslahatları çərçivəsində dövlət qulluğu təlim mərkəzlərinin yaradılması.

Konfrans layihənin məqsədlərinə nail olmaq üçün atılan mühüm addımdır. Layihənin əsas məqsədləri Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə Komissiyanın bacarıqlarının menecment, dövlət qulluqçularının təlimi və bütün dövlət orqanlarında peşəkar inkişaf səlahiyyətlərinin koordinasiyas, eləcə də təlim strategiyası və təlim siyasətlərinin inkişafı və tətbiq edilməsidir. Layihənin uğurla başa çatması təqdirində ölkədə peşəkar və şəffaf dövlət qulluğunun yaradılması üçün Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə Komissiyada Təlim Mərkəzi yaradılacaq və daxili bacarıqları inkişaf etdiriləcəkdir.

Konfrans zamanı iştirakçılar digər ölkələrin bu sahədə olan təcrübə və biliyini öyrənmək imkanına malik olmublar. 

Əlavə məlumat üçün

Sabirə Şixəliyeva, Layihə Rəhbəri, sabira.shikhaliyeva@undp.org