Our Stories

  • Clearing Mines to Save LivesClearing Mines to Save LivesLandmines are easy to lay, but far harder to clear. Once in the ground, they threaten human lives and livelihoods when people cannot use contaminated land. Azerbaijan is one of many countries struggling to clean up landmines in the wake of a conflict. Its mine problem goes back nearly a quarter of a century to the 1988 clash with Armenia over the autonomous region ofNagorno Karabakh.

  • Nov 5, 2012Həyatların Səlahiyyətləndirilməsi, Davamlılığın YaradılmasıBu nəşr Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda dəyişiklik üzrə uğur hekayələrinin sənədləşməsinə dair sənədlər toplusunun ikinci cilddir. Bu cildin əsas mövzuları iş yerlərinin yaradılmasına dəstək, ən aztəminatlı qrupların ehtiyaclarının ödənilməsi, ətraf mühitin problemlərini məsuliyyətlə həllinə çalışmaq, böhranların qarşısının alınması və fəalkətlərdən sonra yenidənqurma məsələləridir. Sənəd Azərbaycanda mina fəaliyyəti üzrə milli bacarıqların yaradılması layihəsini vurğulamışdır.

  • Managing droughts and floods in AzerbaijanManaging droughts and floods in Azerbaijan

Single content feature
Title

This is a single content feature right rail component, can be used to feature publications or have a right box to highlight other type of content.  The text and image can link to a different item than the more link.

More link