Our Stories

  • Civil ServiceCivil ServiceUNDP has been providing support to the Civil Service Commission (CSC) since its establishment in 2005 to pursue reforms and improve the overall delivery and quality of public services. With support of UNDP the Civil Service Commission achieved significant results in formulation of unified state policy in the area of civil service, in the introduction of a competitive and transparent centralized recruitment system for the civil service, in re-training and professional development of civil servants

  • Clearing Mines to Save LivesClearing Mines to Save LivesLandmines are easy to lay, but far harder to clear. Once in the ground, they threaten human lives and livelihoods when people cannot use contaminated land. Azerbaijan is one of many countries struggling to clean up landmines in the wake of a conflict. Its mine problem goes back nearly a quarter of a century to the 1988 clash with Armenia over the autonomous region ofNagorno Karabakh.

  • Nov 5, 2012Həyatların Səlahiyyətləndirilməsi, Davamlılığın YaradılmasıBu nəşr Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda dəyişiklik üzrə uğur hekayələrinin sənədləşməsinə dair sənədlər toplusunun ikinci cilddir. Bu cildin əsas mövzuları iş yerlərinin yaradılmasına dəstək, ən aztəminatlı qrupların ehtiyaclarının ödənilməsi, ətraf mühitin problemlərini məsuliyyətlə həllinə çalışmaq, böhranların qarşısının alınması və fəalkətlərdən sonra yenidənqurma məsələləridir. Sənəd Azərbaycanda mina fəaliyyəti üzrə milli bacarıqların yaradılması layihəsini vurğulamışdır.

Useful Links

Read more development stories from Europe and Central Asia here


View More