BMTİP-də satınalmalar

Öz mandatını yerinə yetirmək və insanların yaşayışının yaxşılaşdırılması və ölkələrin dayanıqlılığının artırılması ilə bağlı öz məqsədinə nail olmaq üçün BMTİP böyük həcmdə mallar və xidmətlər tədarük etməlidir. BMTİP, donor vəsaitlərinin həvalə edildiyi və inkişaf edən iqtisadiyyatlara dəstək göstərmək öhdəliyini öz üzərinə götürən ictimai təşkilat qismində, məsrəf baxımından əlverişli və etibarlı üsulla keyfiyyətli və zəmanət verilən ehtiyatlara çıxış imkanını yaxşılaşdırmağa çalışır. Biz bunları aşağıdakı prinsiplərə riayət olunmaqla edirik:

  • Son istifadəçilərin ehtiyaclarına ən çox cavab verən və yatırımlardan daha çox mənfəət vəd edən təklifin seçilməsindən ibarət olmaqla  vəsaitlərdən səmərəli istifadə (pulun optimal dəyəri). Vəsaitlərdən səmərəli istifadə (Pulun optimal dəyəri) keyfiyyət, təcrübə, satan tərəfin nüfuzu, xidmət / istismar müddətində xərclər və faydalar və malın və ya xidmətin təşkilat tərəfindən qarşıya qoyulan sosial, ətraf-mühitlə bağlı və ya digər strateji məqsədlərə nail olmağa nə dərəcədə imkan yaratdığını müəyyənləşdirən parametrlər də daxil olmaqla bir sıra faktorların nəticəsidir;
  • Rəqabət proseslərinin ədalətli, açıq və qaylara uyğun olmasını təmin edən ədalətlilik, düzlük və şəffaflıq. Bütün potensial satıcı tərəflərlə eyni şəkildə davranılmalı və prosesdə aydın qiymətləndirmə meyarları, müraciətlə bağlı dəqiq ifadə olunan təlimatlar, real tələblər və asan başa düşülən qaydalar və prosedurlar olmalıdır;
  • Effektiv beynəlxalq rəqabət dedikdə bütün potensial satıcı tərəflərə BMTİP-nin tələbləri haqqında vaxtlı-vaxtında və lazımi məlumatın, habelə tədarüklə bağlı tədbirlərdə iştirak etmək üçün bərabər imkanların verilməsi və bu imkanları yalnız BMTİP-nin inkişafla bağlı məqsədlərinə nail olmaq üçün zəruri olduqda məhdudlaşdırma kimi başa düşülür; və
  • BMTİP-nin ən yaxşı maraqları naminə dedikdə o anlaşılır ki, istənilən işgüzar əməliyyatlar BMTİP və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mandatlarına və prinsiplərinə uyğun olmalıdır.  .

BMTİP ciddi şəkildə özünün maliyyə normalarına və qaydalarına riayət edir. Bu bəzən tədarük prosesinin uzanmasına səbəb olsa da, BMTİP öz səlahiyyətinin böyük bir hissəsini Ölkə üzrə Nümyəndəliklərinə ötürür, o, aşağı-dəyər / aşağı risklə alqı-satqı üçün daha çevik üsullar tətbiq edir və alqı-satqı üçün sifarişləri elektron şəkildə təsdiq edir, bütün bunlar təşkilat və ona mal və xidmət tədarük edən tərəflər üçün vaxta və vəsaitə qənaət olunması ilə nəticələnir.


BMTİP-nin satınalmalarına dair daha geniş məlumatı burada əldə edə bilərsiniz.

Konsultantların işə cəlb edilməsi qaydaları 

BMTİP-nin tədarük, təhcizat və satınalmalar xərclərinin 70%-i xidmətlərə sərf olunur. Bunlar şirkətlər və ya fərdlər tərəfindən icra olunmalıdır. Ölkə üzrə nümayəndəlik səviyyəsində, təchizatçıların seçilməsində ilk addım, xüsusən məhsul və ya xidmət əvvəllər tədarük edilmədiyi halda, çox vaxtı bazarda araşdırmanın aparılması olur. Təsərrüfat subyektləri təchizatçıları ümumi tədarük olunan mallar üçün marağın ifadə olunması, zərurət olduqda, perspektivli təchizatçıların BMT siteminin UNGM adlanan qlobal ticari-iqtisadi fəaliyyət sahəsidə və/və ya biznes seminarlarda qeydə alınması vasitəsilə təmin edə bilərlər. Hər bir ölkə üzrə nümayəndəlik öz təchizatçı bazasını yaradır və onu idarə edir. Potensial uyğun təchizatçıların bazası yarandıqdan sonra, təsərrüfat subyektləri, müqavilə bağlandığı təqdirdə hər bir təchizatçının onu uğurla icra etmək üçün imkanlarını və ehtiyatlarını qiymətləndirirlər.

Təchizatçının qiymətləndirilməsi üçün əsas parametrlərə aşağıdakılar aiddir:

  • Malları və/və ya xidmətləri qrafikə uyğun çatdırmaq üçün texniki imkanların mövcudluğu
  • Şirkətin maliyyə gücünün və likvidliyin sınaqdan keçirilməsi üçün sürətli likvidlik əmsalı geniş istifadə edildiyi halda maliyyə gücü
  • BMTİP-nin Ümumi şərtlərinə riayət etmək üçün idarəçilik öhdəliyi; və təklif olunan məhsul üçün milli və beynəlxalq keyfiyyət standartlarına cavab verməni təsdiqləyən dəlillər; və ya onun xidmətlərinin milli və beynəlxalq səviyyədə qəbul edilməsinə dair dəlillər.
  • Təklif olunan mallar və ya xidmətlər üçün satışdan sonrakı xidməti təmin etmək üçün istehsal gücü
  • Ətraf-mühitlə bağlı standarlara (məsələn, ISO 14000 Şəhadətnaməsi) və
  • BMT-nin Qlobal Sazişində iştirak (əsasən məcburi olmamaqla).

FƏRDİ MÜQAVİLƏ ÜÇÜN MÜRACİƏT FORMALARI

Təklif edən tərəfin fərdi müqavilə üçün maraq və mövcud imkanlarını təsdiqləməklə BMTİP-yə ünvanladığı məktub – bu forma FM üçün bütün müraciət edənlərdən tələb olunur və təklif edən tərəfindən tam şəkildə doldurulmalı və onun maliyyə təklifi də əks etdirməklə standart sənəd qismində geri göndərilməlidir.

FORMANI BURADA YÜKLƏYİN 

P11 nömrəli forma  xidmət müqaviləsi və fərdi müqavilə üçün müraciət edən tərəflərin hamısından tələb olunan şəxsi məlumat formasıdır.

FORMANI BURADAN YÜKLƏYİN 

SATINALMALAR BİLDİRİŞİ

BMTİP-nin Azərbaycan nümayəndəliyi aşağıdakı xidmət və malların satınalması isə bağlı tender elan edir:

REFERENCE: Inclusive Education monitoring and consultancy services 

Expression of Interest (EOI): Supply and Delivery of Wheel Service Tools and Equipment on the basis of CIP Incoterms 2010 to various project locations under UNDP projects

Expression of Interest (EOI): Supply and Delivery of Video Game Consoles and Accessories on the basis of CIP Incoterms 2010 to various project locations under UNDP projects

Expression of Interest (EOI): Supply and Delivery of Textile Components and related Accessories on the basis of CIP Incoterms 2010 to various project locations under UNDP projects

Expression of Interest (EOI): Supply and Delivery of Stationery Goods, Supplies and Items on the basis of CIP Incoterms 2010 to various project locations under UNDP projects

Expression of Interest (EOI): Supply, Delivery, Installing and Commissioning of Kitchen Utensils, Cooking Appliances and/or Bakery Equipment on the basis of CIP Incoterms 2010 to various project locations under UNDP projects

Expression of Interest (EOI): Supply, Delivery, Installing and Commissioning of Incubators and related Accessories on the basis of CIP Incoterms 2010 to various project locations under UNDP projects

Expression of Interest (EOI): Supply and Delivery of Household Goods, Tools, Devices, Equipment and Gadgets on the basis of CIP Incoterms 2010 to various project locations under UNDP projects

Expression of Interest (EOI): Supply, Delivery, Installing and Commissioning of Furniture and related Accessories on the basis of CIP Incoterms 2010 to various project locations under UNDP projects

Expression of Interest (EOI): Supply, Delivery, Installing and Commissioning of Electrical Materials, Components and Equipment on the basis of CIP Incoterms 2010 to various project locations under UNDP projects

Expression of Interest (EOI): Supply, Delivery, Installing and Commissioning of Car Wash Equipment on the basis of CIP Incoterms 2010 to various project locations under UNDP projects

Expression of Interest (EOI): Supply and Delivery of Building Tools, Supplies and Materials on the basis of CIP Incoterms 2010 to various project locations under UNDP projects

Expression of Interest (EOI): Supply and Delivery of Bee Colonies, Beekeeping Tools, Boxes and Equipment on the basis of CIP Incoterms 2010 to various project locations under UNDP projects

Expression of Interest (EOI): Supply, Delivery, Installing and Commissioning of Air Conditioners on the basis of CIP Incoterms 2010 to various project locations under UNDP projects

REFERENCE:  Develop a mechanism and conduct baseline analysis for the development of long-term, low-greenhouse gas emission development strategies (long term LEDS) for Azerbaijan under the EU4Clima project

Procurement of IT equipment for Virtual Laboratory (V-Lab) beneficiaries of Masalli and Salyan regions as a part of project on Addressing rights and well-being of women with disabilities and veterans of the Nagorno-Karabakh conflict

REFERENCE: Catering Services in 7 Regions of Azerbaijan

REFERENCE: Procurement of Hardware Security Model

REFERENCE: Procurement of visibility products under “Conservation and sustainable use of globally important agro-biodiversity” Project

REFERENCE: Selection of the international company to assist with consultancy services under the “Modernizing Vocational Education and Training (VET) Centers in Azerbaijan” EU grant programme l RFP l TOR

REFERENCE: Publication of modules RFQ VET COMEX 19/5

REFERENCE: Procurement of seeds for the targeted farmers under “Conservation and sustainable use of globally important agro-biodiversity” Project

REFERENCE: Procurement of Flour-mills for the beneficiaries of the “Conservation and sustainable use of globally important agro-biodiversity” Project

Procurement of vehicle for 1. Addressing rights and well-being of women with disabilities and veterans of the Nagorno-Karabakh conflict 2. Creating Inclusive and Decent Jobs for Socially Vulnerable Groups

Procurement of equipment within “Support to the establishment of Regional Industrial VET Competence Centre in Ganja” l Response to Questions 

REFERENCE:  Assessment of particular vulnerabilities of persons with disabilities, development of methodology for conducting monitoring and design and modeling the ‘ecosystem’ of disability employment services

REFERENCE: Procurement of  IT equipment for 1. Addressing rights and well-being of women with disabilities and veterans of the Nagorno-Karabakh conflict 2.Creating Inclusive and Decent Jobs for Socially Vulnerable Groups l Response to Questions | Responses to Questions_2

REFERENCE: Selection of the entity/company to conduct research on the needs of Internally Displaced Persons in Azerbaijan

Procurement of vehicle for 1. Addressing rights and well-being of women with disabilities and veterans of the Nagorno-Karabakh conflict 2. Creating Inclusive and Decent Jobs for Socially Vulnerable Groups

 

 

 

BMTİP BMT-nin İnkişaf Proqramı dünyada

A

Albaniya Anqola Argentina Azərbaycan

B

Banqladeş Barbados Belarus Beliz Benin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Boliviya Bosniya və Herseqovina Botsvana Braziliya Burkina Faso Burundi Butan Bəhreyn

Ç

Çad Respublikası

C

Cibuti Respublikası

Ç

Çili Çin Xalq Respublikası

C

Cənubi Afrika Cənubi Sudan

D

Dominikan Respublikası

E

Efiopiya Ekvador Ekvatorial Qvineya El Salvador Eritreya Ermənistan Esvatini

F

Filippin Respublikası Fələstin xalqına yardım proqramı

G

Gürcüstan

H

Haiti Respublikası Hindistan Honduras

İ

İndoneziya İordaniya İran İslam Respublikası İraq Respublikası

K

Kamboca Kamerun Keniya Respublikası Keyp Verde Kipr Kolumbiya Komoros Konqo Demokratik Respublikası Konqo Respublikası Koreya Xalq Demokratik Respublikası Kosova Kosta Rika Kot-d'İvuar (Fil Dişi Sahili) Kuba Küveyt

L

Laos Xalq Demokratik Respublikası Lesotho Liberiya Livan Liviya

M

Madaqaskar Malavi Malayziya Maldiv Respublikası Mali Mavriki və Seyşel adaları Mavritaniya Meksika Misir Moldova Monqolustan Monteneqro Mozambik Myanma Mərakeş Mərkəzi Afrika Respublikası

N

Namibia Nepal Niger Nigeriya Nikaraqua

Ö

Özbəkistan

P

Pakistan Panama Papua-Yeni Qvineya Paraqvay Peru

Q

Qabon Qambiya Qana Qayana Qazaxıstan Qvatemala Qvineya Qvineya-Bisau Qırğızıstan

R

Rusiya Federasiyası Rwanda

S

Sakit Okean regionu Samoa (Çox ölkəli ofis) San-Tome və Prinsipi Seneqal Serbiya

Ş

Şimali Makedoniya

S

Somali

Ş

Şri-Lanka

S

Sudan Surinam Suriya Syerra Leone

Ş

Şərqi Timor

S

Səudiyyə Ərəbistan

T

Tacikistan Tailand Tanzaniya Toqo Trinidad və Tobaqo Tunis Türkiyə Türkmənistan

U

Ukrayna Uqanda Uruqvay

V

Venesuela Vyetnam Sosialist Respublikası

X

Xorvatiya

Y

Yamayka Yəmən

Z

Zambiya Zimbabve

Ə

Əfqanıstan Əlcəzair